saat siparişi
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Giriş Türü:
 
Üyelik için tıklayın

Okulun değişen güvenlik politikası hakkında ne düşünüyorsunuz?
 İyi oldu  1490 oy %43
 Gereksizdi  529 oy %15
 Beğenmedim  1069 oy %31
 Fikrim yok  307 oy %9
Cemalettin Akçin
1986
İrfan Nosel
1992
Halil Petek
1999
Serkan Uzun
1992
Gürcan Çetin
2000
Ümit Çınar
1999
Mehmet Bağcı
1986
Fuat Pınarbaş
1988
Gökhan Çimen
1998
Burak Güldamlası
1998
Ebru İnce
2004
Ömer Şengöz
1992
Murat Kalkan
2000
Dilek Küçük
2003
Betul Arıs
1990
Yetkin Turan
1987
Aslı Aydın
2002
Sercan İnce
2005
Erkan Çelik
2006
Gökhan Tuncelli
1990

Sitede Kayıtlı Mezun: 408 kişi
Mezun Kayıt / Mezun Ara / Yıla Göre Sıralı Mezunlar
 Rehberlik Dökümanları
 İngilizce Ders
 Sınav Tarihleri
Altın Fiyatları
Sitede
Genel
Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sistemini Güçlendirme (Megep) Programının Kısa Tanıtımı

MEGEP, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan bir anlaşmadan doğan beş yıllık bir projedir ve toplam bütçesi 58.2 Milyon Euro'dur. Genel amaç, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin mesleki eğitim sisteminin, ülkenin sosyo-ekonomik gereksinimlerine ve yaşam boyu öğrenme ilkelerine uygun hale getirilmesine yardımcı olmaktır.

Bu genel amaçlara ulaşmak için, kısa dönemli hedefler tespit edilmiştir. Ulusal reform programının kapsamında yer alan, ulusal yeterlilik sisteminin geliştirilmesi, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde kamu yönetimlerinin, sosyal ortakların ve girişimcilerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, mesleki eğitim sisteminde yerelleşme sürecininin hızlandırılması gibi amaçların gerçekleştirilmesine destek sağlayarak mesleki eğitim sisteminin kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir.

Proje, bir Teknik Yardım Ekibi tarafından (DHV danışmanlık liderliğinde yedi ortaklı uluslararası konsorsiyum), 30 ili kapsayan 6 bölge merkezinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve sosyal ortaklar ile işbirliği sağlanarak yürütülecektir. Her merkez bir bölgeyi temsil edecek ve bölgelerindeki pilot illerden sorumlu olacaktır. Bölge merkezleri; Marmara bölgesini temsilen İstanbul, İç Anadolu bölgesini temsilen Ankara, Ege bölgesini temsilen İzmir, Akdeniz bölgesini temsilen Antalya, Güney Doğu Anadolu bölgesini temsilen Gaziantep ve Karadeniz bölgesini temsilen de Trabzon illeridir.

Bölge Teknik Yardım Ekipleri, bölgesel verilerin değerlendirilmesinde ve bölge ihtiyaçlarının analizinde önemli rol oynayacak ve aynı zamanda kurum ve kuruluşların proje fikirleri oluşturmalarına destek olarak, mikro proje süreçlerinin de merkezinde yer alacaklardır. Bölge Teknik Yardım Ekipleri en az 5 kişiden oluşacaktır, bunlar: bölge yöneticisi, idari ve mali asistan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanmış 2 personel, ve bir veya birkaç politika danışmanıdır.

Kısaca MEGEP, Türkiye'deki mesleki eğitim sisteminin pek çok önemli ihtiyacını ele almakta, ve bir dizi çıktı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bunların başında: Meslek Standartları Sistemini gözden geçirmek, yeterliğe dayalı modüler mesleki eğitim programları geliştirmek, ulusal standartların uygulanarak kalitenin sağlandığı yeni bir belgelendirme sistemi oluşturmak, yerelleşmiş mesleki eğitim yönetim sistemini gerçekleştirmek, okul yöneticileri, öğretmenler ve memurlar için yüksek kalitede eğitim sunmak amacıyla düzenlenmiş, yenilikçi, okul ve kurum gelişim programları hazırlamak gelmektedir.

Bu çıktıları elde etmek amacıyla çeşitli etkinlikler belirlenmiştir. Bunlar, mesleki eğitim reform organları oluşturmak, iş piyasası gereksinim çözümlemesi yapmak, meslek standartlarını gözden geçirmek, eğitim standartları geliştirmek, ulusal yeterlilik sistemi oluşturmak, mevcut eğitim programlarını gözden geçirmek, yaşam boyu öğrenmeyi incelemek ve geliştirmek, kalite güvence sistemi oluşturmak, okul veya eğitim merkezi yöneticilerini eğitmek, eğiticileri eğitmek, mesleki eğitimin yönetiminde sosyal ortakların rollerini analiz etmek, kamu bilgilendirme kampanyaları düzenlemek, yerelleştirilmiş mesleki eğitim sisteminin işlevlerini düzenlemek, yerelleştirilmiş mesleki eğitim sistemi yönetimini güçlendirmek, okul ve eğitim merkezlerini güçlendirmek ve memurları eğitmek olarak sayılabilir.

* Ana Hatlar , Katılan Pilot Kurumlar