SON İNSANLAR

 

 

Amaç : Öğrencilerin karar verme sürecinin dinamiklerini keşfetmelerine yardımcı olmak.

 

Düzey : Lise

 

Materyal : 1. Her öğrenci için birer adet FORM 1

2. Her beş kişilik grup için birer adet FORM 2

 

 

 

SÜREÇ

 

1.Öğrencilere FORM 1’leri dağıtın ve doldurulmasını isteyin.

 

2. Sınıfı beşer kişilik gruplara ayırın . Her grubun birer sekreter birer de başkan seçmesini

isteyin .

 

3 Her gruba birer adet FORM 2vererek formdaki yönergeye göre hareket etmelerini isteyin.

 

4. Gruplar işlemlerini tamamladıktan sonra grup başkanlarını bir araya getirerek işlemi sınıfın

önünde tekrarlamalarını ve son kararı vermelerini isteyin

 

5.Aşağıdakilere benzer sorular yönelterek grup etkileşimini başlatın.

 

 

? Karar verirken neler hissettiniz?

 

? Seçimlerinizi yaparken hangi ölçütleri kullandınız?

 

? Kararınızı bireysel olarak mı yoksa grupla verdiğinizde mi zorlandınız? Niçin?

 

? Bireysel kararınız, grubun içine girdiğinizde değişikliğe uğradı mı?Nasıl?Niçin?

 

? Grup başkanlarının aldığı son karara katılıyor musunuz?Katılmıyorsanız niçin?

 

? Grupta diğer arkadaşlarınızıkendi seçiminiz doğrultusunda ikna etmeye çalıştınız mı?

 

? Siz ikna edilmeye çalışıldınız mı? Bu yapılırken neler hissettiniz ?

 

? Kararlarınızda benimsediğiniz değerler rol oynadı mı ? Nasıl ?

 

 

 

FORM 1

 

 

Kendinizi 2295 yılında dünyada bulunan tek devletin başkanı olarak kabul edin.Askeri

danışmanlarınız bir başka gezegenden dünyaya bir bomba fırlatıldığını ve 15 dakika sonra bu

bombanın etkisiyle dünyadaki tüm insanların öleceğini bildirdiler.Böyle bir durum için

hazırlanmış bir sığınak olduğu da size bildirildi. On kişi şu anda sığınağın kapısında bekliyor.

Ancak sığınak ancak altı kişi için planlanmış. Bu altı kişi gelecekte insan soyunun yeniden

çoğalmasını sağlayacak.Sizin şu andaki göreviniz size aşağıdaki özellikleri bildirilen on

kişiden, sığınağa alınarak bomba patladıktan sonra dünya yüzünde sağ kalacak altı kişiyi

belirlemeniz Diğer dört kişi de tüm insanlar gibi öleceklerdir.

 

Adaylar :

 

1.36 yaşında bir kadın doktor. Fakir hastalara olumsuz davranıyor.

 

2. Bir yüzme öğretmeni.

 

3. Bir biyolog.Radikal bir örgütün militanı.

 

4. Bir biyo- kimyacı

 

5. Bir olimpik atlet

 

6. Genç bir hayat kadını.

 

7. Tıp fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi bir eşcinsel.

 

8. 16 yaşında zeka problemi olan ilkokul mezunu hamile bir genç kadın.

 

9.30 yaşında bir din adamı.

 

10.38 yaşında elinden tüm tamirat işleri gelen bir marangoz. Komşusunun kızına tecavüz

etmekten 10 yıl hapis yatmış. Altı ay önce hapisten çıkmış.

 

Şimdi adayları tek tek gözden geçirin ve seçiminizi yapın Seçimlerinizi aşağıya yazın.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

FORM 2

 

 

 

Kendinizi 2295 yılında dünyada bulunan tek devletin başkanı olarak kabul edin.Askeri

danışmanlarınız bir başka gezegenden dünyaya bir bomba fırlatıldığını ve 15 dakika sonra bu

bombanın etkisiyle dünyadaki tüm insanların öleceğini bildirdiler.Böyle bir durum için

hazırlanmış bir sığınak olduğu da size bildirildi. On kişi şu anda sığınağın kapısında bekliyor.

Ancak sığınak ancak altı kişi için planlanmış. Bu altı kişi gelecekte insan soyunun yeniden

çoğalmasını sağlayacak.Sizin şu andaki göreviniz size aşağıdaki özellikleri bildirilen on

kişiden, sığınağa alınarak bomba patladıktan sonra dünya yüzünde sağ kalacak altı kişiyi

belirlemeniz Diğer dört kişi de tüm insanlar gibi öleceklerdir.

 

Adaylar :

 

1.36 yaşında bir kadın doktor. Fakir hastalara olumsuz davranıyor.

 

2. Bir yüzme öğretmeni.

 

3. Bir biyolog.Radikal bir örgütün militanı.

 

4. Bir biyo- kimyacı

 

5. Bir olimpik atlet

 

6. Genç bir hayat kadını.

 

7. Tıp fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi bir eşcinsel.

 

8. 16 yaşında zeka problemi olan ilkokul mezunu hamile bir genç kadın.

 

9.30 yaşında bir din adamı.

 

10.38 yaşında elinden tüm tamirat işleri gelen bir marangoz. Komşusunun kızına tecavüz

etmekten 10 yıl hapis yatmış. Altı ay önce hapisten çıkmış.

 

Şimdi adayları tek tek gözden geçirin ve seç,iminizi yapın. Ancak seçimlerinizi yaparken

aşağıdaki kurallara uymanız gerekmektedir.

 

  1. Her seçiminiz herkes tarafından kabul edilmelidir.
  2. Oylama yapılmayacaktır.
  3. Son kararınız herkes tarafından kabul edilmelidir.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.