ÖĞRENCİ REHBERLİĞİ nedir,nasıl yapılır?

Rehberlik,öğrencinin gerek kişiliğinden kaynaklanan,gerekse çevresiyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan ve çözmekte başarısızlığa uğradığı sorunlarını tanımasına,çözümü için en uygun kararlar almasına,bunları uygulamasına yardım etmektir.Doğruyu bulmak,doğru kararlar vermek çocuğun görevidir.Rehber öğretmenin görevi ise onun sağlıklı düşünebilecek,doğru kararlar verebilecek yetiler kazanmasına yardım etmektir.

Rehber öğretmen,bu amaçla,çocukla yüz yüze görüşür,ona sorular sorar,yanıtını dikkatle dinler; bireysel ve grup çalışması içinde sorununa benzer senaryolar üzerinde tartışmaya katar;kısaca sorunu çözmeye uygun ortamlar hazırlayarak onun doğru davranışlar kazanmasına yardımcı olur.

Öğretmenlerde birer rehberdir;rehber öğretmenin yaptığını yaparlar.Sınıflarında ortaya çıkan uyum sorunlarını çözmeleri görevleridir.Karşılaştığı sorunlardan çözemedikleri olursa onların çözümü için rehber öğretmenin yardımını ister.Bu bakımdan öğretmenlerin rehber öğretmeni kendi işlerine karışan bir kişi olarak değil,onlara yardımcı olmak isteyen ve onlarla çalışmaktan memnuniyet duyacak bir eleman olarak görmeleri arzu edilir.

“Uyumsuzluk” nedir?Eğer aşırı bir korku ya da normal dışı davranış çocukta görülür ve bu davranış devamlılık gösterirse;çocuğun başarısını dikkat çekecek biçimde azaltıyorsa bu davranış uyumsuzluk olarak görülmelidir.

Öğrencilerin genel olarak yaşadıkları uyum sorunları şunlardır:1)Anneye aşırı bağımlılık,2)Çekingen,3)Ağresif,saldırgan,4)Aşır hareketlilik,5)Yaramazlık, 6)Konuşma kusuru,7)Tikli,8)Bedenen arızalı,9)Derslerde başarısız,tembel,10)Altını ıslatan,11)Yalan söylemeye eğilimli,12)Çalmaya eğilimli,13)Cinsel sorunlar ortaya koyan

Çocuklar için;

 

*fıkralar, *zeka oyunları,soruları

*bilmeceler, * şarkılar,

*tekerlemeler, *oyunlar,öğretilmelidir. Çünküokulda evi düşünen çocuğun,kendini okuma ve öğrenmeye vermesi pek kolay olmaz.Ayrıca yaşıtlarıyla arkadaşlık kurması ve oynaması zor olur.

-“ Sınıfta görüşülmesini istediğiniz konuları tartışalım.İsim yazmadan isteklerinizi şu kutunun içine atabilirsiniz.”deyip daha sonra isteyenlerle özel görüşebilirsiniz.

- Resim çizdirerek çocuğun iç dünyasını öğrenebilirsiniz.

- Öğrenmede oyunun yeri büyüktür,oyunlarla çocuğa vermek istediğimiz mesajları kolaylıkla verebiliriz.

- ilkokul çağı çocuğu evde pahalı oyuncaklarla oynamak yerine tozlu bir arsada top oynamayı,saklambaç oynamayı,bisiklete binmeyi,ip atlamayı,kaydırak ve sek sek oynamayı yeğ tutar.

 

 

TÜM SINIFLAR DA İLK BİR AY HEDEFLERİ

1 -Öğrenciyi ve veliyi tanıma,(sınıf öğretmeni öğrencileri ile tenefüs ve öğle arasında,derslerin bitiminde,hafta sonları okulda veya öğrencilerin evinde bir araya gelerek,öğrenci tanıma anketi yaparak,veliyle telefonda veya ulaşma imkanı olanlara bizzat giderek,eski sınıf öğretmeni ,ders öğretmenleri ve sınıfın dersine giren öğretmenlerinden bilgi alarak öğrenci ve veliyi tanımaya çalışır.)

 

2-Temizlik adabı(el,diş,tırnak,banyo,saç,tuvalet,el yüz yıkama)

 

3-Yemek adabı(öncesinde ve sonrasında el yıkama)

 

4-Saygı kuralları( büyüklere karşı tavırlarımız,büyüklere ve küçüklere karşı selamlaşma,izinsiz konuşmama,iki kişi konuşurken araya girmeme,hitap şekilleri,toplu taşım araçlarında ve sokakta hareketlerimiz,hoş geldiniz,güle güle,hal hatır sorma ( ne zaman,nasıl),yüksek sesle konuşmama,konuşanı dinleme,büyüklerin sözünü dinleme,önümüzü ilikleme,sınıf içi saygı kuralları

( öğretmen ve arkadaşlarına karşı),izinsiz başkalarının eşyalarını almama,kullanmama ve zarar vermeme,kötü,çirkin söz kullanmama,hata yapınca özür dileme,affetme,hiçbir konuda yalan söylememe,kırıcı olmama,önce kendimizi hatalı görme,geçimli olma,anne-baba ve akrabalara çok saygılı olma v.b.)

 

5-Kurallara uyma,düzenli ve tertipli olma

 

6-Tanıma ve sosyal beceri tespit anketi yapılmalı

 

7-Ders çalışma metotları,etütlerin nasıl verimli değerlendirileceği ve faydaları,başarıya ulaşma yolları nasıl olmalıdır?

 

8-Kitap okumanın öneminin anlatılması.

 

9-Okul öğretmenini sevdirme ve bunun için iyi bir diyaloğa geçme.

 

10-Matematik ve fen gibi derslerle yeni tanışan öğrenciye bu dersleri sevdirme,

 

11- Olimpiyat ve fen liseleri öne sürülerek hedef gösterme ve teşvik etme.

 

12-Öğrenciye kitap okuma sevgisini aşılama,başta romanlarımız olmak üzere bütün dallarda onların seviyesindeki kitapları nazara verme.Bilgi,beceri ve kitap okuma yarışları yapma.Kahramanlık romanlarını okutma.

 

 

 

 

SINIF SAATİNDE YAPILABİLECEK FAALİYETLER

 

Özellikle şu sorulara cevap istenebilir ama ısrarla bundan amaç siz saldırmak değil,öğrenime yardımcı olacak unsurların sayısını arttırmak olduğu anlatılmalıdır.

 

-Sınıfta öğrenmeyi zorlaştıran şeyler nelerdir?

-Sınıfta öğrenmeye etki eden olumlu şeyler nelerdir?

-Öğrenmenize yardımcı olacak neler yapıyorum?

-Öğrenmenizi zorlaştıran neler yapıyorum?

 

 

 

 

 

SINIF YILLIK PLANINDA YER ALABİLECEK DAVRANIŞ GELİŞİMİ

KONULARI

 

 

KONULAR:

OKULDAKİ DAVRANIŞLAR :

AİLEDEKİ DAVRANIŞLAR

 

 

ÇEVRE VE TOPLUMDAKİ DAVRANIŞLAR