Sayısal İçin Önlisans Bölümleri

Ağaç İşleri

Programın Amacı
Ağaç İşleri programının amacı, orman ürünleri (ağaç) endüstrisinin çeşitli dallarında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Ağaç işleri programında matematik ve biyoloji gibi temel bilim derslerinden başka ağaç teknolojisi,ağaç işleme makineleri, işletme, üst yüzey işlemleri gibi dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.
Gereken Nitelikler
Ağaç işleri programında okumak isteyenlerin matematik ve fiziğe ilgili, tasarım ve çizim yeteneğine sahip, bedence güçlü, dayanıklı, dikkatli ve başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Bu programı bitirenlere “Ağaç İşleri Teknikeri” unvanı verilir. Ağaç işleri teknikeri, orman ürünleri endüstrisinde, ağaç işleri mühendisinin yardımcısı olarak, fabrikaya gelen tomrukların teslim alınması, korunması, biçilmesi, kurutulması, parke, kontrplak, lif levha, yonga levha vb. üretimi ile bunları pazarlama işlerini yürütür.
Çalışma Alanları
Ağaç işleri teknikerleri özel sektöre ait orman ürünleri endüstrisinin kereste, parke mobilya, empenye gibi kollarında üretim ve satış birimlerinde iş bulabilirler. Olanakları olanlar bu alanda kendi işlerini kurabilirler.

Ağız Diş Sağlığı

Programın Amacı
Ağız diş sağlığı programının amacı, ağız boşluğu ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesi konusunda diş hekimine yardımcı sağlık elemanlarını yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Ağız diş sağlığı programında başta biyoloji olmak üzere temel bilim dersleri, teknik resim, madde ve araç bilgisi, sabit ve hareketli protezler, ortodonti cihazları gibi teknik dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.
Gereken Nitelikler
Ağız diş sağlığı programında okumak isteyenlerin biyolojiye ilgili ve bu konuda başarılı, şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, dikkatli ve sorumlu kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Bu programı bitirenlere “Ağız Diş Sağlığı Teknikeri” unvanı verilir. Ağız diş sağlığı teknikeri diş hekimi tarafından düzenlenen ağız boşluğu, çene rahatsızlıklarının tedavisini yürütür, ölçüye göre diş protezleri yapar.
Çalışma Alanları
Ağız diş sağlığı teknikerleri kamu ve özel diş tedavi kliniklerinde çalışabilirler.

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

Programın Amacı
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği programının amacı, acil bakım hizmetini hastane dışında, profesyonel düzeyde verebilecek elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Ambulans ve acil bakım teknikerliği programında davranış bilimleri, anatomi, fizyoloji, ambulans servisi, acil yardım ve kurtarma çalışmaları, beden eğitimi ve vücut geliştirme dersleri okutulmakta ve staj yaptırılmaktadır.
Gereken Nitelikler
Ambulans ve acil bakım teknikerliği programında okumak isteyen kimselerin, insanların duygularını anlayabilen ve onlara yardım etmeye istekli, dikkatli, sorumlu ve acil durumlarda soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Ambulans ve acil bakım teknikerliği programını bitirenlere “Sağlık Teknikeri” unvanı verilir. Sağlık teknikeri ani ve ciddi rahatsızlığı olan kimselerin hastane dışında tedavisini, gerektiğinde bir tedavi kurumuna ambulansla taşınmaları sırasında bakımlarını yapar. Bu elemanlar tıbbi bakımın yanı sıra araç sürücülüğünden de sorumlu olabilirler.
Çalışma Alanları
Sağlık teknikerleri hastanelerde ve ambulans servislerinde görev alabilirler.

Ameliyathane Teknikerliği

Programın Amacı
Ameliyathane Teknikerliği programının amacı, ameliyathanelerde kullanılan cihazları kullanabilen, bakımını yapabilen sağlık elemanlarını yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Ameliyathane Teknikerliği programında anatomi, fizyoloji gibi temel bilim ve ameliyathane teknolojisi, enfeksiyon hastalıklar, cerrahi hastalıklar bilgisi, hastane idaresi, ilk yardım gibi meslek dersleri okutulur ve uygulama yaptırılır.
Gereken Nitelikler
Ameliyathane teknikerliği programında başarılı olabilmek için, bedence güçlü, elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilen, el- göz koordinasyonu yeteneğine sahip, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sorumlu bir kimse olmak gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Bu programı bitirenlere ‘’Ameliyathane Teknikeri’’ unvanı verilmektedir. Ameliyathane teknikeri ameliyathanelerdeki alet ve cihazları kullanır, bakımını yapar. Sterilizasyon ünitesinin düzeni, temizliği, sterilizasyon sonu ambalajlanarak korunması, bir başka yere bozulmadan taşınması, ameliyathanenin genel temizliğinin denetlenmesi ameliyathane teknikerinin başlıca görevleridir.
Çalışma Alanları
Ameliyathane teknikerleri özel ve resmi hastanelerin ameliyathane ünitelerinde çalışabilirler. Hastanelerin bu alanda özel eğitim görmüş sağlık elemanlarına gereksinimleri vardır.

Anestezi

Programın Amacı
Anestezi programının amacı, ameliyatlarda anestezi (hastayı uyutma) işlerinde hekime yardımcı olacak sağlık elemanı yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Bu programda anatomi, fizyoloji, farmakoloji, özel tedavi yöntemleri ve anestezioloji gibi meslek dersleri okutulur. Derslerde uygulamalara önemli ölçüde yer verilir.
Gereken Nitelikler
Anestezi programında okumak isteyen bir kimsenin, biyoloji başta olmak üzere, fen derslerine ilgi duyması, bir tıp ekibinin üyesi olarak çalışabilmek için dikkatli, titiz ve sorumluluk sahibi olması gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Anestezi programını bitiren bir kimseye ""Sağlık Teknikeri"" unvanı verilir. Anestezi teknikeri her türlü ameliyatlarda hastanın uyutulması için gerekli tıbbi yöntemleri, hekimin yönergeleri doğrultusunda uygular.
Çalışma Alanları
Sağlık teknikeri devlete, üniversitelere veya özel kişilere ait hastanelerde çalışır. Bu alanda yetişmiş elemanlara ülkemizde büyük ihtiyaç olduğundan mezunların hemen iş bulmaları mümkündür.

Bilgisayar Operatörlüğü

Programın Amacı
Bilgisayar Operatörlüğü programının amacı çeşitli bilgisayar donanım ve yazılımlarını kullanabilecek nitelikte eleman yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Bilgisayar Operatörlüğü programında matematik sözlü anlatım metin okuma ve inceleme yazılı anlatım, dil eğitimi gibi temel derslerden başka bilgisayar donanım ve yazılımı, işletim sistemi DOS, işletim sistemi MAC, bilgisayar ağları, BASIC uygulamaları eskiz tekniği, dizgi gibi dersler okutulmaktadır.
Gereken Nitelikler
Bu programı tercih edeceklerin her iki kulakta sensorineural işitme kaybı olduğuna ve iyi işiten kulakta en az 70 desibel işitme kaybı olduğuna dair sağlık kurulu raporu bulunmalıdır.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Bilgisayar Operatörlüğü programını bitirenlere “Bilgisayar Operatörü” unvanı verilir. Bilgisayar operatörlüğü programı mezunları, hazır bilgisayar paket programı kullanılan işyerlerinde bilgi giriş operatörü, bilgi işlem birimlerinde yardımcı eleman, masa üstü yayıncılık alanında dizgi elemanı olarak çalışabilirler.
Çalışma Alanları
Bilgisayar operatörleri bilgisayarların kullanıldığı her yerde iş bulma olanağına sahiptirler. (Bu program, Engelliler Entegre Yüksekokulu’na bağlıdır.)

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama

Programın Amacı
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programının amacı, iş hayatının çeşitli sektörleri için en az iki dilde orta düzeyde program yazabilen, operatörlük, web tasarımcılığı ve teknik hizmet konularında görev alabilecek ara elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programında, matematik, paket yazılımlar, elektronik ve programlamaya giriş, donanım, grafik yazılım, bilgisayarlı kontrol ve ağ dersleri, programlama kabiliyeti geliştirici dersler, seçmeli dersler ile güçlendirilen programlama eğitimi ile birlikte teknik yabancı dil dersleri okutulur ve uygulama yaptırılır.
Gereken Nitelikler
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programında okumak isteyenlerin, mantık, matematik, web tasarımcılığı, donanım ve ticari uygulamalar gibi konulara ilgili, ayrıca kendi kendine öğrenme yeteneği olan kimseler olması gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programını bitirenlere “Tekniker” unvanı verilir. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama teknikerleri, kamu kurumları ve özel sektörde bilgiişlem merkezleri, küçük ve orta boy işletmelerde bilgisayar operatörlükleri, teknik servis bölümleri, bilgisayar kursları ve tasarım büroları gibi yerlerde çalışabilirler.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Programın Amacı
Biyomedikal cihaz teknolojisi programının amacı, tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazların montajı, kullanımı, bakım ve onarımı alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Biyomedikal cihaz teknolojisi programında matematik, fizik, kimya gibi temel bilim dersleri, elektrik devreleri, biyofizik, biyokimya, biyomedikal teknoloji, fizyoloji, genel tıp cihazları ve x-ray cihazları gibi dersler okutulur.
Gereken Nitelikler
Biyomedikal cihaz teknolojisi programına girmek isteyenlerin temel bilimlere ve özellikle fiziğe ilgi duymaları, şekil-uzay ilişkilerini ve mekanik ilişkileri algılama yeteneğine sahip, insanlara yardım etmekten hoşlanan, sorumluluk duygusu güçlü kişiler olmaları beklenir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Biyomedikal cihaz teknolojisi programını bitirenlere ""Sağlık Teknikeri"" unvanı verilir. Sağlık teknikeri, tıpta ve biyolojik bilimler alanında kullanılan alet ve cihazları, şemalarına uygun olarak yerlerine monte eder, sürekli bakımını yapar, arıza olunca yerini saptar ve onarır.
Çalışma Alanları
Sağlık cihaz teknikerleri, resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde ve laboratuarlarda görev alabilirler.

Boya Teknolojisi

Programın Amacı
Boya teknolojisi programının amacı, boya üretimi yapan işletmelerde mühendislere yardımcı elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Boya teknolojisi programında genel kimya, fizik, organik kimya, analitik kimya, polimer kimya, fizik, boya teknolojisi, renk bilgisi, kalite kontrol yöntemleri, çevre ve insan sağlığı gibi dersler okutulmaktadır.
Gereken Nitelikler
Boya teknolojisi programında okumak isteyenlerin kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı, renkleri ayırt edebilen, kokudan rahatsız olmayan, beden ve sağlıklı, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen dikkatli ve düzenli kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Boya programını bitirenlere ""Boya Teknikeri"" unvanı verilir. Boya teknikeri kimya mühendisine yardımcı bir eleman olup mühendis ve yöneticilerle işçiler arasında iletişimi sağlar; üretim planının uygulanışını denetler, basit laboratuvar ölçümleri yapar; sonuçları karşılaştırır durumu üretim mühendisine bildirir. Vardiya amirliği yapar.
Çalışma Alanları
Boya teknikerleri boya üretimi ve uygulaması yapan her türlü özel işletmede görev alabilir. Boya teknikerleri otomobil servislerinin boyama kısmında da çalışabilmektedirler.

Cam-Seramik

Programın Amacı
Cam-Seramik programının amacı, cam ve seramik endüstrisinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Cam-Seramik programında matematik ve fizik, anorganik kimya, fiziksel kimya, teknik resim, cam bilimine giriş, mekanik işlemler, yakıt teknolojisi, yüksek sıcaklık reaksiyonları, iş hukuku ve makine bakım tekniği gibi dersler okutulur.
Gereken Nitelikler
Cam-Seramik programında eğitim görmek isteyen kimsenin, fizik ve kimya konularında başarılı, ortalamanın üzerinde bir mekanik yeteneğe sahip olması gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Cam-Seramik programını bitirenlere ""Cam-Seramik Teknikeri"" unvanı verilir. Cam-Seramik teknikeri, kimya mühendisinin gözetim ve denetimi altında cam hamurundan çeşitli cam eşya ve kristal elde edilmesi için planlanan işlemleri yürütür.
Çalışma Alanları
Cam-Seramik teknikerleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Şişe ve Cam Fabrikalarında, seramik sektörüne bağlı fabrikalarda görev alabilirler.

Diş Protez

Programın Amacı
Diş protez programının amacı, diş hekimine yardımcı olabilecek ve laboratuarlarda çalışabilecek nitelikte ara teknik eleman yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Program süresince öğrencilere, matematik, teknik bilimler, teknik resim, maddeler ve araç bilgisi, sabit protezler, hareketli protezler, bölümlü protezler, tam protezler, ortodonti apereyler, çene-yüz protezi ve işletme ekonomisi gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır.
Gereken Nitelikler
Diş protez alanında okumak isteyenlerin temel bilimlere ilgili, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne, el ve parmak becerisine sahip olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Mezunlar ""Sağlık Teknikeri"" unvanı alırlar. Sağlık teknikeri, diş ve çene-yüz protez ve cihazları ile ortodonti cihazlarının laboratuar uygulamalarını yürütür.
Çalışma Alanları
Sağlık teknikerleri, kamu ve özel kuruluşlarda iş bulma olanağına sahiptirler.

Diyaliz

Programın Amacı
Diyaliz programının amacı, sürekli böbrek yetmezliği olan hastaların kanlarını temizlemek için açılan hemodiyaliz merkezlerinde görev yapacak sağlık elemanını yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Diyaliz programında anatomi, fizyoloji, biyokimya, psikoloji, patoloji, beslenme ilkeleri, elektrik elektronik, iç hastalıkları ruh sağlığı ve ruhsal sorunlar gibi dersler okutulmakta, uygulamalar yaptırılmaktadır.
Gereken Nitelikler
Diyaliz programında okumak isteyenlerin fen derslerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, insanlarla iyi ilişki kurabilen, hastalara yardımcı olmaktan hoşlanan, sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Diyaliz programını bitirenlere “Sağlık Teknikeri” unvanı verilmektedir. Sağlık teknikerleri diyaliz merkezlerinde nöbetleşe veya vardiya şeklinde çalışırlar. Görevleri diyaliz makinesini hazırlanmak, hastayı makineye yerleştirmek, diyaliz sırasında hasta ile ilgilenilmek, bakımını yapmak; ona manevi destek sağlamaya çalışmak; diyaliz süresinin bitiminde hastayı makineden çıkarmaktır.
Çalışma Alanları
Sağlık teknikeri resmi yada özel sağlık kuruluşlarının diyaliz ünitelerinde görev alabildikleri gibi kendilerine ait diyaliz ünitesi de açabilirler. Diyaliz ünitelerinin giderek fazla sayıda açılmasından ve bu konuda özel yetişmiş eleman sayısının henüz yetersiz olmasından dolayı iş bulma olanakları oldukça iyidir. Diyaliz teknikerleri diyaliz ünitesi bulunan her bölgede görev yapabilirler.

Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi

Programın Amacı
Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi programının amacı, sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı ve doğal gaz konularında, mühendis ile usta ve işçi arasında görev yapacak ana elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat teknolojisi programında matematik, elektrik, teknik resim gibi temel konularla ilgili derslerden başka, ısıtma, soğutma tesisatı, kazanlar, boru sistemleri, iklimlendirme tesisatı, doğalgaz, temiz su tesisatı, yalıtım teknolojisi gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat teknolojisi programını bitirenlere ""Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz Teknikeri"" unvanı verilir. Doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat tesisat teknikeri makine mühendisi tarafından hazırlanan sıhhi tesisat ve doğalgaz projelerini inceler, gereken malzemenin satın alınmasını sağlar, denetimini yapar, çalışacak elemanları belirler, tesisatın üretiminde ve kuruluşunda makine mühendisine yardımcı olur, işin bitiminde denetimini yapar.
Çalışma Alanları
Doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat teknikerleri, sıhhi tesisat üretim fabrikalarda ve tesisat döşeyen firmalarda görev yaparlar. Merkezi ısıtma ve soğutma sistemi ile doğalgaz kullanımı arttıkça meslek elemanlarına duyulan gereksinme de artacaktır.